Kennisbank Bèta Techniek


Bètatechnici zijn onmisbaar voor de Nederlandse toekomst in zowel economische als maatschappelijke zin. Jongeren met een bètatechnische achtergrond hebben uitzicht op een uitdagende baan met perspectief.

Gezien het belang van bètatechnici voor de Nederlandse kenniseconomie is er sinds 2004 door de Rijksoverheid vol ingezet op meer bètatechnici. Meer jongeren kiezen voor een opleiding in de bètatechniek (instroom), meer jongeren kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding (doorstroom) en meer jongeren behalen een diploma in een bètatechnische opleiding (uitstroom).

Scholen, bedrijven en overheden zetten zich al jarenlang succesvol in om het bètatechnische onderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren, onder andere via het in 2004 opgerichte PBT (Platform Bèta Techniek). Landelijke organisaties en tal van succesvolle lokale en regionale initiatieven vormen hierbij belangrijke onderdelen van de aanpak voor het stimuleren van meer jongeren in de bètatechniek. 

De afgelopen jaren zijn er goede resultaten behaald in het structureel vergroten van de instroom in het bètatechnische onderwijs. De komende jaren zullen de partners van het Techniekpact deze verder uitbouwen, versterken en verzilveren.

Om belangstellenden inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van bètatechniek en onderwijs heeft PBT een kennisbank opgebouwd met daarin de belangrijkste data. Op deze website vindt u factsheets en draaitabellen met de onderwijscijfers. 

Draaitabellen

Draaitabellen zijn interactieve tabellen. De gebruiker kan draaitabellen aanpassen en bepaalde selecties maken. Lees hier de uitgebreide handleiding. Onderstaande draaitabellen openen direct in Excel.